Praktijknaam en het logo


"De weerspiegeling" vinden we een gepaste naam voor de praktijk om twee redenen;

Want hoe zie jij je spiegelbeeld?

Zie je soms een vertekend beeld?

Of blijken de dingen ooit anders dan verwacht?

Graag helpen we je met het bewustwordingsproces van mensen.

Hierbij hoort ook je ware 'ik' ontdekken..

Het is soms prachtig om te zien dat, door een verkregen inzicht een ander zelfbeeld verschijnt.

Maar ook de mensen die hier in de praktijk komen zijn vaak een spiegel voor onszelf.

Regelmatig komen we dingen tegen uit ons eigen verleden of heden of inzichten die helpen met een stuk bewustwording.


Het logo,

De weerspiegeling is erin terug te vinden, maar ook een zwaan.

Zwanen zijn in vrijwel alle culturen symbool voor liefde, wijsheid, kracht, elegantie en harmonie.